อาจารย์ ดร. เภสัชกร ธนะวิชช์ ปานน้อย อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับคำชื่นชมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า ในงาน 29th…

อาจารย์ ดร. เภสัชกร ธนะวิชช์ ปานน้อย อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับคำชื่นชมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า ในงาน 29th The Federation of Asian Pharmaceutical Association (FAPA) Congress: Health systems resilience, security and equity: Pharmacists can help ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

https://pharmacy.wu.ac.th/อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศ-5/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.