อาจารย์พี่เท่ “อาจารย์ เภสัชกร ธีรภัทร์ มาแจ่ม” แนะแนวการเรียนในหลักสูตรสำนักวิชาเภสัช

อาจารย์พี่เท่ “อาจารย์ เภสัชกร ธีรภัทร์ มาแจ่ม” แนะแนวการเรียนในหลักสูตรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ เภสัชกร ธีรภัท…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.