อธิการบดี มวล. นำทีมผู้บริหารสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมฉลองงานครบรอบ 90 ปี ของ Kunming Medical University หรือ KMU และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมคณบดีสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งรวมทั้ง อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษณ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมฉลองงานครบรอบ 90 ปี ของ Kunming Medical University หรือ KMU ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการจัดการประชุมระหว่างคณบดีสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยทั้งสองอีกด้วย สำหรับสนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้เจรจาเชิญ Visiting professor จาก KMU มาบรรยายในรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และในระดับบัณฑิตศึกษา และร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รวมทั้งจะจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลความเชี่ยวชาญของคณจารย์ของทั้งสองสถาบัน เพื่อที่จะได้พัฒนางานวิจัยร่วมกัน และนอกจากนี้ได้เจรจาและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.