สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติ

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง น้ำฟ้า เสริมแก้ว หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ที่ดูแลงานฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือน School of Pharmacy, Faculty of Health & Medical Sciences, Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพทั้งสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ และสาขาบริบาลเภสัชกรรม

https://pharmacy.wu.ac.th/สำนักวิชาเภสัชศาสตร์-เย/

#centerforinternationalaffairs #pharmwu #เรียนเภสัชวลัยลักษณ์ #TCAS67 #portfolio

จากการเปิดเผยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณา ประสพธรรม…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.