สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ณัฐณิชา พูลช่วย, อาจารย์ เภสัชกรหญิง กรกนก วัฒ…

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ณัฐณิชา พูลช่วย, อาจารย์ เภสัชกรหญิง กรกนก วัฒนา และ อาจารย์ เภสัชกรหญิง พิราวรรณ ขุนกิจ อาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันก่อน

#PharmWU #PharmCare #WU #Congrats

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.