สำนักวิชาสหเวชศาสตร์สร้างบัณทิต ให้เป็นคนดีเเละมีความรู้ออกสู่สังคม สร้างบุคลากรทางการเเพทย์ที่มีคุณภาพ สามารถทำงานร่วมกันกับสหว…


สำนักวิชาสหเวชศาสตร์สร้างบัณทิต
ให้เป็นคนดีเเละมีความรู้ออกสู่สังคม สร้างบุคลากรทางการเเพทย์ที่มีคุณภาพ สามารถทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือดูเเลคนที่คุณรัก

หลิน : สุรจิต อิ่มบุญสุ สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.