ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำบุญหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา จำนวน 300 คน ในวันพุธที่ 1…


ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำบุญหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา จำนวน 300 คน ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ลานธรรม (ข้างศูนย์อาหารช่อประดู่)

สามารถเลือกช่วงเวลาเข้าร่วมได้ (รับคะแนนความดีด้านกตัญญู)
เวลา 09.00 – 11.00 น. (รับ 2 คะแนน)
เวลา 13.00 – 15.00 น. (รับ 2 คะแนน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/TZMpVM4jMWDQavde6
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องรอประกาศรายชื่อ

** การแต่งกาย: ชุดนักศึกษา

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว จะดำเนินการส่งรายชื่อพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติต่อไป

#ศูนย์ส่งเสริมวัฒนและการกีฬา
#CSP
#มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.