ศิษย์เก่าเภสัช มวล.รุ่น 1 บริจาค Face Shield แด่โรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ระดมทุน เพื่อจัดซื้อ Face Shield และบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 คุณจิรา กาญจนภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นตัวแทนนำ Face Shield ดังกล่าว ไปมอบให้กับตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศุนย์กีฬาแห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามดังกล่าว ซึ่งอุปกรณ์ Face Shield นี้จะเป็นประโยชน์แต่บุคลากรที่เสียสละ และอุทิศในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณ และยกย่องศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 1 แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอย่างสูง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.