รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ และมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ (หม่อมราชวงศ์ชาย ชุมแสง) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมอบให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ส่งเอกสารทางอีเมลล์ตามข้อกำหนด ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

สัมภาษณ์เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา (ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom) ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

เอกสารที่จะต้องส่ง ประกอบด้วย

  • แบบฟอร์มสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา PDF  WORD
  • สำเนาผลการศึกษา (ถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน) : Download จาก CES
  • หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา PDF   WORD
  • เรียงความเรื่อง “เหตุผลความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้  (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

กรุณาส่งแบบฟอร์มสมัครฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ [email protected] และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ภก.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (เบอร์โทร 099-3014433) หรือ Line ID: peknucifera

หมายเหตุ:

  • นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกชั้นปีมีสิทธิ์สมัครทุนการศึกษานี้
  • ทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษานี้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 2 ปี เท่านั้น หากเคยได้รับทุนนี้มาก่อน
  • นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบทุนการศึกษาตามกำหนด (อาจจะมีการปรับกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ได้)
  • ทุนการศึกษาทั้งสองทุน เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ครั้งเดียว และไม่มีข้อผูกมัด
  • กรณีเอกสารสมัครไม่ครบ จะไม่ได้รับการสัมภาษณ์และพิจารณา

 

 

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.