มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และมอบทุนโครงการวิจัยต่าง ๆ แก่เภสัชกรในหลากหลายสาขาที่ดำเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ในแวดวงเภสัชกรรม โดยคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนดังกล่าว โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เภสัชกร จอมจิน จันทรสกุล ได้กล่าวความเป็นมาของการมอบทุนการศึกษาแก่เภสัชกร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และแสดงความยินดีกับผู้รับทุนดังกล่าว

สำหรับปี 2564 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นศภ.อารีรัตน์ เก้าเอี้ยน และ นศภ.กษมา หมาดทิ้ง โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งสองคนได้เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว โดยมี อาจารย์ เภสัชกรหญิง จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ด้วย

โดยได้รับทุนการศึกษาฯ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ต่อทุน เป็นจำนวน 2 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท โดยทางมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จะดำเนินการโอนเงินทุนดังกล่าวให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนต่อไป

จากนั้นตัวแทนของผู้รับทุนการศึกษาฯ และทุนต่าง ๆ ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.