ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ ห้องประชุม รศ.ดร…

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ภก.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สำหรับการบรรยายพิเศษ จาก Assoc.Prof.Dr.Jumpei UCHIYAMA จะมีขึ้นในเวลา 14.00 – 15.00 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.