ผศ.ดร.ภก.กรวิทย์ อยู่สกุล ร่วมนำเสนอนวัตกรรมกับ สวก. ในกิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “สมุนไพรกับนวัตกรรมทางด้านอาหารและความงาม”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – สวก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “สมุนไพรไทยกับนวัตกรรมทางด้านอาหารและความงาม” 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านระบบ Zoom meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมกิจกรรมตาม Zoom ID ดังปรากฎใน Flyer นี้ครับ

ซึ่งในกิจกรรมนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร กรวิทย์ อยู่สกุล หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอนวัตกรรมในกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.