ประมวลภาพกิจกรรม Olive camp ครั้งที่ 3

ประมวลภาพกิจกรรม Olive camp ครั้งที่ 3

จัดขึ้นวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 โดยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.