ประมวลกิจกรรม ประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 16-17 กันยายน 2566 ณ มหาวิ…

ประมวลกิจกรรม ประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 16-17 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนเภสัชวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

https://pharmacy.wu.ac.th/ตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาส/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.