ประกาศแล้ว ผู้มีสิทธิประเมินทัศนคติทางวิชาชีพเภสัชกรรม ใน TCAS65 รอบ Portfolio

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ชุติมา จันทรัตน์ ได้เปิดเผยว่าได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทัศนคติทางวิชาชีพเภสัชกรรม ใน TCAS65 รอบ Portfolio ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในรอบนี้ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่กันยายน 2564 และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินทัศนคติทางวิชาชีพเภสัชกรรม จะได้รับ SMS จากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากผู้ที่มีรายชื่อ แต่ไม่ได้รับ SMS ให้ดำเนินการติดต่อไปยังสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672808 – 10 หรือ https://www.facebook.com/PharmWU

สำหรับการประเมินทัศนคติทางวิชาชีพเภสัชกรรม จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2565 โดยเป็นการประเมินทัศนคติทางวิชาชีพเภสัชกรรมแบบออนไลน์  และประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2565

 

ตรวจสอบรายชื่อ 

Facebook page ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.