ประกาศรายชื่อ “นักศึกษาเภสัชศาสตร์” ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับทุน “มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ม.ร.ว.ชายสรรถศิลป เครือวัลย์ ชุม…

ประกาศรายชื่อ “นักศึกษาเภสัชศาสตร์” ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับทุน “มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ม.ร.ว.ชายสรรถศิลป เครือวัลย์ ชุมแสง ประจำปี 2566”

https://pharmacy.wu.ac.th/ประกาศรายชื่อ-นักศึกษา/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.