ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU Pharmacy Forum 2020 :Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation”  

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU Pharmacy Forum 2020 :Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation”  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5-6 กันยายน 2563 โดยจัดรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 

 

***หมายเหตุทั้งนี้ รายละเอียดและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ส่งให้ทุกท่านในอีเมล์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ขอความกรุณาทุกท่านตรวจสอบอีเมล์ และหากท่านใดยังไม่ได้รับอีเมล์รบกวนติดต่อ คุณเสาวนีย์ ตรึกตรอง โทร  093-6468298 หรือ075-672852 

 

ไฟล์รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Click

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.