“ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนภายนอก) ครั้งที่ 1/2565” นศภ.ที่มีรายชื่…

“ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนภายนอก) ครั้งที่ 1/2565”

นศภ.ที่มีรายชื่อ ให้ติดต่อคุณพรพิมล โทร 075-672-808 ถึง 10 ในวันและเวลาราชการ

https://pharmacy.wu.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%a0/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.