น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยของไทย” เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565 ซึ่งวันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472

สำหรับในปี 2565 นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เวลา 6.00 – 8.00 น. ณ ศาลาไทย ชั้น G โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมวางพวงมาลา ในเวลา 8.00 – 9.00 น. ณ ศาลาไทย ชั้น G โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีสุขภาพ 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 6 (ตึก ST) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ปี 2565

Mahidol Day

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.