“น้องๆ ครับ ….ไม่มีอะไรมาก แค่แวะมาบอกว่า เหลืออีก 9 วันแล้วนะครับ”

“น้องๆ ครับ ….ไม่มีอะไรมาก แค่แวะมาบอกว่า เหลืออีก 9 วันแล้วนะครับ”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.