นางสาวขนิษฐา ปัญจะเภรี ตำเเหน่ง นักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชี…

นางสาวขนิษฐา ปัญจะเภรี ตำเเหน่ง นักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมนี้ ร่วมกับคณะทำงานกลางของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “การส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคบังคับ (ศ.ศ.ภ.ท.)” ซึ่งจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติกลางในการดำเนินการส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนการดำเนินการ

https://pharmacy.wu.ac.th/นักวิชาการ-สำนักวิชาเภส/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.