นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เรียนรู้ และฝึกการ pitching และ story telling เตรียมความพร้อมสู่การ pitching แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ht…

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เรียนรู้ และฝึกการ pitching และ story telling เตรียมความพร้อมสู่การ pitching แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

https://pharmacy.wu.ac.th/นักศึกษาเภสัชศาสตร์-เรี/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.