ด้วยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ประเพณีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของพุทธศาสนิกชนจังหวัดน…

ด้วยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ประเพณีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงกำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑2 มกราคม 2566 เวลา 05.00 – 08.00 น. ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ร่วมทำอาหารคาวหวานถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 31 รูป และทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑2 มกราคม 2566 เวลา 05.00 – 08.00 น. ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับไปยังศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาผ่านระบบ DOMS หรือ https://forms.gle/CGYTXnr3mLXxgLMk6 ภายในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.