ด้วยงานทุน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 เพื่อพิจา…

ด้วยงานทุน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาจากชมรมเภสัชกรภาคใต้ ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ และทุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่มีผลการเรียน ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ email: [email protected] (โดยดำเนินการรวม files เป็น file เดียว; นามสกุล .pdf เท่านั้น) หรือสามารถส่งเป็นเอกสารสมัคร ได้ที่คุณพรพิมล สุคนธชาติ (โทร 075-672808 ถึง 10) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ภก.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (โทร 099-301-4433) ในเวลาราชการ

https://pharmacy.wu.ac.th/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a0/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.