ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ————…

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
————-
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของท่าน
ผู้มีคุณูปการยิ่งต่อมหาวิทยาลัยและวงการการศึกษาไทย
————-
คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.