ด่วน! งานทุนการศึกษา ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัคร “นศภ.” เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาฯ

งานทุน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาจากชมรมเภสัชกรภาคใต้ (5,000 บาท จำนวน 10 ทุน) ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ (18,000 บาท จำนวน 1 ทุน) และทุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ (30,000 บาท จำนวน 2 ทุน) โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่มีผลการเรียน ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ email: [email protected] (โดยดำเนินการรวม files เป็น file เดียว; นามสกุล .pdf เท่านั้น) หรือสามารถส่งเป็นเอกสารสมัคร ได้ที่คุณพรพิมล สุคนธชาติ (โทร 075-672808 ถึง 10) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ภก.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (โทร 099-301-4433) ในเวลาราชการ

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสมัคร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.