ค่ายหมอยาน้อย รุ่นที่ 8

วีดีโอกิจกรรมค่ายหมอยาน้อย ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.