คณบดี ดร.จิราพร แห่งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน พร้อมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ในช่วงเช้า อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ อาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรม ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ Yuanlin Christian Hospital (YCH) เกี่ยวกับตึกผู้ป่วยอัจฉริยะ หรือ Smart Ward, Smart Medicine Cabinet และ Smart Hospital และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะศึกษาดูงานฯ ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.