ขอเชิญเข้าร่วมและฟังการนำเสนอ ใน “กิจกรรมนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา…

ขอเชิญเข้าร่วมและฟังการนำเสนอ ใน “กิจกรรมนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ​ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผ่าน QR code ตามที่ระบุใน poster นี้

https://wp.me/patptg-eEz

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.