ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Computer system validation รายละเอียดเพิ่มเติม https://pharmacy.wu.ac.th/cpe-computer-validation/

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Computer system validation

รายละเอียดเพิ่มเติม https://pharmacy.wu.ac.th/cpe-computer-validation/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.