ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Safety First: Using Your Medicines Right”

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Pharmacy, Taylor’s University, Malaysia ซึ่งในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์แห่งนี้ได้ก่อตั้งมาครบ 10 ปีในปีนี้ ทาง School of Pharmacy, Taylor’s University, Malaysia ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการขึ้น การนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัคร และเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 2:00 PM – 3:30 PM (MYT) ในหัวข้อเรื่อง 4th Webinar – “Safety First: Using Your Medicines Right” เน้นการใช้ยาในผู้สูงอายุโดยมี Invited speakers คือ Dr. Renukha Sellappans (SOP, Taylor’s University, Malaysia), Dr. Nijole Bernaitis (Griffith University, Australia) และ Mrs. Michelle Bowden (Griffith University, Australia) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และเปิดรับสมัครผู้สนใจ จำนวน 300 คน โดยทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการนี้ได้ที่ Zoom Webinar registration link: https://bit.ly/3sA45NQ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.