ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation

วันที่ 5-6 กันยายน 2563

ประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ท่านใดสนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถสแกน QR Code 

หรือ คลิ๊ก>>> เพื่อลงทะเบียน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.