ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) กำหนดให้มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนายอรรถพล ศักดามาศ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของไมเซลลาร์ลิควิดโครมาโทกราฟี สําหรับการวิเคราะห์ สารกลุ่มแคนทินซิกโอนแอลคาลอยด์ในรากปลาไหลเผือก (Development and validation of micellar liquid chromatography for the analysis of canthin-6-one alkaloids in Eurycoma longifoliaJack root.) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น ผ่านระบบ zoom meeting (Meeting ID: 843 7615 4308 /Passcode: 1234) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันและเวลาดังกล่าว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.