ขอเชิญชวนเภสัชกรทุกพื้นที่ ทุกสาขา ร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์เภสัชกรรม ในวันที่ 25-29 กันยายน 2566 โปรดติดตามรายละเอียดและงานกิจกร…


ขอเชิญชวนเภสัชกรทุกพื้นที่ ทุกสาขา ร่วมกิจกรรม
งานสัปดาห์เภสัชกรรม
ในวันที่ 25-29 กันยายน 2566

โปรดติดตามรายละเอียดและงานกิจกรรมได้ทีเพจ สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council

#สัปดาห์เภสัชกรรม
#สภาเภสัชกรรม
#WorldPharmacistDay

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.