ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมทางวิชาการหัวข้อ “Change Face of Pharmacology – Implications for Practice and Educations”

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมทางวิชาการหัวข้อ “Change Face of Pharmacology – Implications for Practice and Educations” ของสาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง ในกิจกรรมทางวิชาการของสาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในหัวข้อ “Change Face of Pharmacology – Implications for Practice and Educations” โดย Prof.Dr. Edmund Lee ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: 867 9232 7539 , Passcode: 123456) ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.