Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอขอบพระคุณอาจารย์สมคิด สุวรรณชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “หลักการระวังป้องกันตัว และรับมือกับเหตุไฟไหม้” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 1 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการ การป้องกันการสูญเสียจากเพลิงไหม้และความปลอดภัยของชีวิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.