Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

นักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ และคณะอาจารย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่ให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและถ่ายทอดประสบการณในหัวข้อ “การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และ microbial limit test” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในราย PHA 532 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 3 ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.