Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนักกีฬายูยิตสู ทีมชาติไทย ที่เป็นวิทยากรจัดอบรมศิลปะป้องกันตัว (JU-JITSU SELF PROTECTION) โดยมุ่งเน้นการฝึก การป้องกันตัว การต่อสู้ระยะประชิด และการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม
โดยนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมด้วยทักษะการป้องกันตัวซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณภาพประกอบจาก สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต
และ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.