Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

ขอบพระคุณวิทยากรเภสัชกรนิรวิทธ์ เสริมสุจริต บัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 24 และเภสัชกรวัฒนากร กังสวัสดิ์ บัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่26 ของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่บรรยายพิเศษ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1
ในหัวข้อ “ความสำเร็จในเส้นทางวิชาชีพเภสัชกร
บทบาทความสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม และการทำประโยชน์ให้สังคม”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.