Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

ขั้นตอนการเข้าสอบข้อเขียนพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพเภสัชกรรมและการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ในวันที่ 3 ธ.ค. 2565 เวลา 07.30-16.30 น.

1. การรายงานตัว (ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดการเข้าสอบ)
– ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารายงานตัว เวลา 07.30 – 08.00 น. (ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่ไม่แสดงผลตรวจ ATK ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
สถานที่ : ลานใต้ตึก 4/1 (อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์)

2. สอบพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพ
– เวลา 08.00 – 09.00 น.
สถานที่ : ห้อง 503 ตึก 4/1 และ ห้อง 202 ตึก 4/2 (อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์)

3. ตรวจเอกสารและหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์
– เวลา 09.00 – 11.00 น. หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องกรอกข้อมูลในระเบียนประวัติให้ครบทุกข้อและเตรียมหลักฐาน ประกอบการสอบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไม่รับพิจารณา
สถานที่ : ห้อง 503 ตึก 4/1 (อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์)

4. ตรวจตาบอดสี สอบทักษะพื้นฐานทางเภสัชกรรม และสอบสัมภาษณ์
– เวลา 09.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ห้อง 401 และ ห้อง 403 ตึก 4/1 (อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์)

ฝ่ายเเนะเเนวเเละรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02) 791-5500
ฝ่ายรับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02) 997-2222 ต่อ 1420 , 1422

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.