เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และสัมฤทธิ์…

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.