อ.ดร.ภก.เชาวลิต มณฑล เป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับโล่รางวั…

อ.ดร.ภก.เชาวลิต มณฑล เป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ประเภท “ดีมาก” และรับทุนสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (แม่ข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พร้อมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับการตรวจประเมิน ในรูปแบบ Peer Evaluation” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.