หมดเขตวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 (ก่อนเวลา 16.30 น.) สำหรับผู้สนใจสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย…

หมดเขตวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 (ก่อนเวลา 16.30 น.) สำหรับผู้สนใจสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รอบที่ 1/2567)

สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
สอบพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ :
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566
ประกาศผลสอบพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ :
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จำนวนรับ
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 46 คน
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 50 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง : https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/WEB67301
Facebook : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
Website : www.rsu.ac.th/rsupharmacy
Instagram : College of Pharmacy, RSU
Twitter : College of Pharmacy, RSU
Tiktok : College of Pharmacy, RSU
Youtube : College of Pharmacy, RSU
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ม.รังสิต
02-791-5500 ต่อ 10

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.