วันเภสัชกรโลก (World Pharmacist Day) 25 กันยายน 2566 “Pharmacy Strengthening Health Systems” เภสัชกรสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุข…

วันเภสัชกรโลก (World Pharmacist Day)
25 กันยายน 2566
“Pharmacy Strengthening Health Systems”
เภสัชกรสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเภสัชกรโลก และร่วมอัพเดทความรู้ใหม่ๆสำหรับเภสัชกรได้ที่ เพจ Thailand Pharmacy Congress and world Pharmacists day
สร้างสรรค์โดย เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย – PAT
#วันเภสัชกรโลก
#WorldPharmacistsDay2023

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.