วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ หัวข้อ “6 items ที่ร้านยาต้องมี” ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Guideline for Pharmacist โดย . เภสัชกรพงศ์ศิ…

วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ หัวข้อ “6 items ที่ร้านยาต้องมี”
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Guideline for Pharmacist
โดย . เภสัชกรพงศ์ศิริ กุลชนะวิเชียร
อ้างอิง . https://bit.ly/39WCy4D
สภาเภสัชกรร่วมส่งเสริม และสนับสนุนเภสัชกรร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาต้องมีเภสัชกร #ตามรอยGPP
รายละเอียดอื่นๆของเกณฑ์ GPP อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.fda.moph.go.th/…/ManagementGPP(29Oct2015).pdf


วันที่ 26 มิถุนายน 2565 . . . .ผ่านไป 1 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน

วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ หัวข้อ “6 items ที่ร้านยาต้องมี”
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Pharma Plus
อ้างอิง . https://bit.ly/39WCy4D
วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice : GPP)
ในส่วนที่ 1 ข้อกำหนดด้านสถานที่และอุปกรณ์ ข้อที่ 2 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา การเก็บและการควบคุมหรือการรักษาคุณภาพยาตามลักษณะและจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
1. ตู้เย็น 1 เครื่อง (กรณีที่มียาต้องเก็บในตู้เย็น)
2. ถาดนับเม็ดยาอย่างน้อย 2 ถาด สภาพใช้งานได้ดี
3. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 1 เครื่อง
4. เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง
5. ที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง
6. อุปกรณ์สำหรับดับเพลิง 1 เครื่อง
* * *
#ร้านยาต้องมีเภสัชกร #ตามรอยGPP

รายละเอียดอื่นๆของเกณฑ์ GPP อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.fda.moph.go.th/…/ManagementGPP(29Oct2015).pdf

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.