วัคซีน คืออะไร ? ”เภสัช รังสิต” เรียนผลิตวัคซีนไหม?

นักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เรียนการผลิตวัคซีน กระบวนการคิดค้นวัคซีนในรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการดูแลให้คำแนะนำแก่ประชาชน
นักศึกษามีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรมอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การผลิตยา เครื่องสำอาง การควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนายา การบริหาร การตลาดยา การคุ้มครองผู้บริโภค และการบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงกว่า 2,000 ชั่วโมง
#College_of_Pharmacy_RSU​
#วิทยาลัยเภสัชศาสตร์_มหาวิทยาลัยรังสิต
#กดLike_กดShare_กดsubscribe_วิทยาลัยเภสัชศาสตร์_มหาวิทยาลัยรังสิต

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.