ร้านยาทุกแห่งต้องมีเภสัชกรปฎิบัติการ

สภาเภสัชกรรมพร้อมเครือข่ายวิชาชีพร่วมแสดงเจตนารมณ์และจุดยืน กรณี”การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ”

“ร้านยาทุกแห่ง ต้องมีเภสัชกรปฏิบัติการเพื่อดูแลผู้ป่วย ในการคัดสรรยา ประเมิน ติดตามประโยชน์และความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

https://youtu.be/B3Q6mov0lOw
ขอบคุณ Wisdom Media RSU
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.