มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา 2566 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ฝึกซ้อม เวลา 08.00 – 12.00 น. (ตามสถานที่ที่กำหนด) ถ…

มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา 2566
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566
ฝึกซ้อม เวลา 08.00 – 12.00 น. (ตามสถานที่ที่กำหนด)
ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารนันทนาการ

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
ภาคเช้า เวลา 07.00 น. – 12.30 น.
ภาคบ่าย เวลา 12.30 – 18.30 น.
ณ อาคารนันทนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่
https://commencement.rsu.ac.th/


ม.รังสิต กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา 2566

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566
ฝึกซ้อม เวลา 08.00 – 12.00 น. (ตามสถานที่ที่กำหนด)
ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารนันทนาการ

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
ภาคเช้า เวลา 07.00 น. – 12.30 น.
ภาคบ่าย เวลา 12.30 – 18.30 น.
ณ อาคารนันทนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่
https://commencement.rsu.ac.th/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.