จากพี่ๆ เภสัชฯ รังสิต ถึงน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนเภสัชฯ

College of Pharmacy, Rangsit University
Make Innovations to Patient Care
เราสร้างนวัตกรรมด้านยาเพื่อการดูแลผู้ป่วย
โดยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งด้านสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy) และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care)
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร (02)791-5500 ถึง 10
หรือวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร 02-997-2222 ต่อ1420
#College_of_Pharmacy_RSU​
#วิทยาลัยเภสัชศาสตร์_มหาวิทยาลัยรังสิต
#กดLike_กดShare_กดsubscribe_วิทยาลัยเภสัชศาสตร์_มหาวิทยาลัยรังสิต

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.