ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 256…

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2565 เปิดทำการเวลา 08.30 – 16.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)

หมายเหตุ เรียกสำรอง วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565
(สำหรับตัวสำรองในกรณีที่ตัวจริงสละสิทธิ์ทางวิทยาลัยฯ จะทำการติดต่อไป)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ1420 หรือ @StudentAffairs.Rx.RSU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.